لکه آجری برگ بادام

بادام گیـاهی دگرگشن، از خانواده رزاسه بوده و این گـیاه بومی مناطقی مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان و چیـن است. بادام رشـد بهتری در خاک های آهکـی دارد زیـرا نیاز آبی این گیاه پایین بوده و مقاومت زیادی نسبت به کم آبی دارد. ۴۵ تا ۶۵ درصد وزن خشک بادام را چربی های غیر اشباع تشکیل مـی دهند و مابقی وزن خشک این محصول، سرشـار از پروتئین و کربوهیدرات می باشد که منـبع غذایی و با ارزشی بوده و به همـین دلیل طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد.

 

لکه آجری برگ بادام

 

لکه آجری برگ بادام با نام Almond Red Leaf Blotch یکی از مهـم ترین بیماری های برگی در مـناطق بادام کاری می باشد. در اکثر مناطق بادام کاری مخـصوصا نقاط سردسیر، این بیماری از مهم ترین عـواملی است که باعث خسارت شده و تولید محـصول را دچار چالش می کند. مـیزان خسارت بیماری لکه آجـری برگ بادام به رقم، شـرایط اقلیمی منطقه و چگونگی مدیریت بیماری بستگـی دارد.

 

علائم بیماری و نحوه خسارت:

 

بیماری لکه آجری علائـم خود را به شکل لکه های بـدون شکل خاص به رنگ متمایل به زرد نشان می دهد. با پیشـرفت بیماری برگ به مرور کلروفیل خود را از دسـت داده و زرد رنگ یا نارنجی می شود. در محلی که روی برگ لکه ایجاد شده آن قسمت ها برجسته شده به طوری که قسمت رویی فرورفته می شود.

در اواخر فصل تابستان لکـه ها تیره تر شده و به رنگ قهـوه ای تبدیل می شود، به مرور خشـک شده و می ریزد. ریزش برگ های به شـدت آلوده و لکه دار، از تابستـان شروع شده و تا اواسط پاییز ادامه می یابد.

فساد پهنـک برگ در نتیجـه لکه ها و خزان زودرس برگ های درخـتان مبتلا به این بیماری، موجب اختلالاتی از نظر عمل کربن گیری (فتوسنتز) که پدیده مهم و حیاتی برای گیاهان است می گردد. کاهش عمل کربن گیـری به طور غیر مسـتقیم در کـاهـش میـزان محصول مؤثر واقع می شود.

همچنـین امکـان جـذب و تبـدیل مـواد غذایی را در تابستان برای تـشکیل جوانه ها و ذخیره زمسـتانی از آنهـا گرفته می شود. در این شرایط درخت ضعیف شـده و اسـتعداد آن بـرای وقوع سرمازدگی و خسارت سایر عوامل زنده نیز افزایش می یابد.

 

عامل بیماری و نحوه انتشار:

 

عامل بیماری لکه آجری بادام قارچ Polystigma amygdalinum می باشد. این قـارچ بر روی برگ های آلوده ریخته شـده روی زمین، در محل های مرطوب و سایه دار زمستان گذرانی می کند. از اوایل تا اواسط بهار قبل از گلدهی و تا زمان تشکیل میوه در شرایط مرطـوب و بارانی، اندام های رویشی قـارچ در هوا پخش می شوند و به برگ ها انتقال پیدا کرده و باعث ایجاد آلودگی شروع می شوند. این بیماری فقط دارای آلودگی اولیه می باشد و در برگ های جوان ۳۰ تا ۴۰ روز بعد از آلودگی علائم بیماری ظاهر می شود.

 

مبارزه با بیماری لکه آجری برگ بادام:

 

برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و مبارزه با عامل بیماری لکه آجری برگ بادام نیاز به انـجام دادن یکسری اقدامات به صـورت تلفیقی می باشد. روش های مـبارزه با این بیماری به شرح زیر است:

 

استفاده از ارقام مقاوم در کنترل بیماری لکه آجری برگ بادام

 

به دلیل گستردگی بیماری، همزمانی سمـپاشی با بارندگی های بهاره، عـدم رغبت باغداران به سمپاشی در زمان گلـدهی و استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به عنوان کاراترین ابزار در مدیریت این بیماری مطرح باشد. بعضی ارقام مانند فرانیس، شکوفه، ۱۲ شاهرود و ۶ شـاهرود بیشترین مقاومت به این بیـماری و رقم امامیه ۱، ۱۶ شاهرود، ۷ شاهرود و ۱۹ شاهرود حساس‌ترین ارقام به لکه آجری برگ بادام می باشند. ارقام بادام مامایی، نان پاریل، آذر، یلـدا، ربیع، سفید، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۲۱ شاهرود بین این دو دسته هستند و مقاومت متوسطی دارند.

 

لکه آجری برگ بادام
لکه آجری برگ بادام

 

رعایت بهداشت باغ و جمع آوری برگ ها و بقایای گیاهی

 

جمع آوری برگ ها و بقایا رو از کف باغ جمع آوری و به بیرون بردن آنهـا از باغ و منهدم کردن آنها. برگ ها محلـی برای تجمع آفات و زمستان گذرانی آنها می باشند با جمع آوری آنها تا حدودی به کنترل جمعیت آفت کمک کنید. گاهی چرای گوسفند از راهکارهای موثر واقع می شود، زیرا گوسفـندان برگ ها را از لای کلوخه ها و درزها خارج کرده و می خورند.
شخم زدن

شخم و زیر و رو کردن خاک، برگ ها و بقایا قبل از باز شدن جوانه ها به نابودی قارچ عامل بیماری و عدم گستـرش آن کمک می کند. این عمل بهتر است در زمانی انجام شود که اندام جنسی قارچ بالغ نشده و جوانه ها هنوز باز نشده اند در این صورت با زیر خاک رفتن برگ ها و جابه جایـی خاک، خاک غیر آلوده در سطح قرار می گیرد.
مبارزه شیمیایی علیه لکه آجری برگ بادام

برای مبارزه شیمیایی و سمپاشی علیه این بیمـاری می توانید از قارچکش های مختلفی مانند بردوفیکـس با میزان دز توصیه شده توسط کارشناس گیاهپزشک استفاده کنید.

 

سمپاشی دوره ای چهارگانه با قارچ کش بردوفیکس به شرح زیر است:

 

  • سمپاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز
  • ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها
  • ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • ۵ در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجود آلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیمـاری، سم پاشی با بردوفیـکس ۵ در هزار ١۵ تا ٢۰ روز بعد از سمپاشی دوره ای چهارگانه تکرار شود.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.