بررسی کامل میوه پرتقال

 

رابطه شـما با میوه ها چـگونه است؟ آیـا مصـرف روزانه مـیوه ها و مـرکبات را جـدی می گـیرید یا تنهـا هر زمان که مـیلتان کشـید به سـراغ خـوردن یکـی از این جـاذبه های رنگـی خلقـت مـی روید؟ پـرتقال یکـی از خـوشمزه تـرین و پر طـرفدارترین میـوه های مـرکباتی است که به عـنوان طعـم دهنـده در غـذا یا در صنعـت آرایشـی بهداشتـی و دارویـی نیز کـاربرد دارد. متـوجه شـدیم که اگر قـرار باشد از ایـن توپ نـارنجی خـوش طـعم بـگوییم، باید مقـاله ای بلنـد بالا ترتیـب بـدهیم. به همین جهـت ایـن مقاله را آمـاده کردیم که در آن هر آنچه لازم اسـت در مـورد خـواص پرتقال، و فـواید مصـرف آن بدانید را بیابید.

 

بررسی کامل میوه پرتقال

 

جالـب است که تا به حـال منشا اصلـی پرتقال کشـف نشده اسـت و افراد زیـادی آن را میوه ای استـوایی مـی پندارند. با این حـال برخی دیگـر معتقدند که این مـیوه اصالتـی شرقی دارد و از چیـن به عمـل آمده است. امـروزه این میـوه در اکثـر مناطق گـرمسیر جـهان رشـد می کند. کشـور ما نیز یـکی از تـولید کننـدگان و صـادر کنندگان بـزرگ این مـیوه جـذاب به شمـار مـی رود. در ادامـه به تعریفی جـامع از خـاصیت پـرتقال، خـواهیم پرداخت.

 

بررسی خواص پرتقال:

 

نقـش حیـاتی پرتقال در سلامتـی به دلیل سرشار بودن از ویتـامین C بر هـیچکس پوشیـده نیست. این مـیوه بین عـموم مـردم به خـاطر همین خـاصیت در زمان ابتـلا به سـرما خـوردگی و بیماری های مـشابه بیشترین مصـرف را دارد.

 

ارزش غذایی پرتقال:

 

برای افـرادی که از رژیـم غـذایی خـاصی پیروی مـی کنند، حتمـا اطـلاع از میـزان کـالری و ارزش غـذایی پـرتقال که یـکی از پر مصـرف ترین مـرکبات است، اهـمیت بالایی دارد. در ایـن بخـش ارزش غـذایی یک پـرتقال کـوچک یا نیمـی از یک پرتقـال بزرگ با وزن ۱۰۰ گرم را آورده ایم:

  • میزان کالری: ۴۷ کیلوکالری
  • قند: ۹.۴ گرم
  • چربی: ۰.۱ گرم
  • پروتئین: ۰.۹ گرم
  • کربوهیدرات: ۱۱.۸ گرم
  • آب ۸۷ کیلوگالری

با توجـه به جـدول ارزش غـذایی مـی توان مـتوجه شد که پـرتقال از مـیزان زیادی آب به همـراه کـربوهیدرات بـرخوردار می باشد. بـرخی از پـرتقال ها شـیرین تر و آبـدارتر هـستند؛ در نـتیجه مـیزان آب و قـند این میـوه به نـوع آن نیز بسنگـی دارد. البتـه گـاهی این تفـاوت آنقـدر ناچیز است که قابـل چشـم پـوشی خواهد بود.

 

بررسی خواص پرتقال بر اساس مواد مغذی موجود:

 

پرتقـال ها نیز مـانند هر مـیوه دیگـری از مقـادیری مـواد مغذی و معـدنی تشکـیل شده اند. در ادامـه با بـرخی از این مـواد که در قسمت قبـل به آن ها اشـاره داشتیم، بیشتر آشنـا خواهیم شد.

 

کربوهیدرات ها:

 

کربوهیدرات های تشکیـل دهـنده پـرتقال که قـند آن را نیز در بر مـی گیرند، بخش مهم و غالـب تشکیل دهـنده آن هستند. گلـوکز، فروکـتوز و سـاکارز قندهایی هستند که در این میوه خـوش طعم یافت مـی شوند و بـرای سلامت بـدن و انجـام سوخت و سـاز ضروری هـستند.

 

فیبر:

 

فیبرها مـوادی هستند که در مـیوه ها و سـبزیجات به وفـور یافت مـی شوند و یکـی از اصلـی ترین خـواص پرتقال برای کمـک به هضـم غذا و سـلامت دستگاه گـوارش محـسوب مـی شوند.

 

مواد معدنی:

 

پتاسیـم یکی از مـهم ترین مواد معـدنی موجود در پـرتقال است که با کاهـش سطح فشار خـون، ریسک حمـلات قلبی و ابتـلا به بیماری های قلـب و عروق را کاهش می دهـد.

 

ویتامین ها:

 

مهم ترین ویتامین تشکیـل دهنده پـرتقال ویتـامین C است که بخـش اصلـی فواید پـرتقال، را شـامل می شود. اما بهتر است بـدانید که ویتامین هـای این میوه پر خـاصیت به هـمین یک مورد محـدود نمی شود. ویتـامین های B1 و B9 نیز از جملـه ویتامین های موثر مـوجود در این مـاده غذایی به شمـار می روند.

 

فلانوئیدها:

 

ترکیبات فنلی از جملـه فلانوئیدها که خـواص آنتی اکسیدانی یکـی از خواص پرتقال بـرای بدن می باشـد. هسپریدین و آنتوسیـانین از جمـله این فلانوئیدهای مفید هـستند. جالـب است بـدانید که آنتوسیـانین ها مسـئول قرمز رنگ کردن پرتقـال های خـونی محسوب می شوند.

 

 

اسید سیتریک:

 

پرتقال ها طعم ترش و ملس خود را مدیون وجـود اسیدسیتریک در ترکـیبات خود هستند. این مـاده در جـلوگیری از سنگ کلیـه نقشی اساسی ایفـا می کند.

 

کارتنوئیدها:

 

بتاکریپتوکسانتین و لیکوپن از جمـله مواد آنتی اکسـیدانی موجود در این مـیوه هستند که عـلاوه بر خاصیتی که برای بـدن دارند، رنگ نارنجی پرتقال را نیز سبب مـی شوند.

در ادامه با بـررسی دقیق تر ویتـامین های مـوجود در پرتقال، همـراه شما هستیم.

 

خواص پرتقال با بررسی ویتامین ها:

 

ویتامین های موجود در پرتقال باعـث می شوند که آن را نه تنـها به عنوان یک میـوه خوش طعم، بلکه به عنـوان دارویی تقویتی نیز استفـاده کنیم.

 

بررسی فواید پرتقال با ویتامین C:

 

این ویتـامین خواص آنتی اکسیدانی بـرای بـدن داشتـه و به حـل و پیشگیری از بسیـاری بیماری ها کمـک می کند. بـرخی از تاثیرات مـثبتی که این ویتـامین بر بـدن افراد مـی گذارند و از فـواید پرتقال نیز به حـساب مـی روند، عبارتند از:

 

پیشگیری از سرطان و درمان آن:

 

مطالعات نشـان مـی دهند افرادی که این ویتـامین را به طـور طبیعی و از طـریق مصرف میوه ها و سـبزیجات دریافت مـی کنند، کمتـر در معرض ابتـلا به انواع سرطان قرار مـی گیرند. همـچنین مـشاهد شده است که مصـرف مرتب مـواد غذایی شامـل این ویتامین همـچون پرتقال و سـایر مرکبات به کـوچکتر شدن تـومورها و کاهـش تجمع سـلول های سـرطانی کمک می کند.

 

پیشگیری از بیماری های قلبی با خواص پرتقال:

 

بر اساس مطالعاتی که بر عوامل موثر در بیمـاری های قلـبی انجام شده است، ممکـن است صـدمات مواد اکسیـداتیو باعث این نوع مـشکلات شـوند. در نتیجه آنتـی اکسیـدان های طبیـعی مـوجود در مـیوه پرتقال ممـکن است در پیشگـیری از صـدمات قلـبی مـفید و موثر واقع شود.

 

خاصیت پرتقال برای سرماخوردگی:

 

از زمـانی که افراد مـتوجه تاثیر مثبت مـرکبات بر بیمـاری هایی همـچون سرمـاخوردگی و آنفـلوانزا شده اند، مـدت زمان بسیـار زیـادی گـذشته است. این ویتامین با بالا بردن سطح ایمـنی از به وجود آمدن چنین بیمـاری هایی جلوگیری مـی کند.

در واقع این ویـتامین از اصـلی ترین خـواص پرتقال که بیشتر در جهت جـلوگیری از بیماری نقش دارد. در نتیجه پس از شـروع بیماری تنها به عـنوان ماده ای مـفید برای قـوی تر شـدن بدن و کـوتاه تر شدن دوره بیمـاری استفاده می شود.

لازم به ذکر است مـزایایی که در این قسـمت ذکر شدند معـمولا از ویتامین های طـبیعی سرچشمه مـی گیرند و مصـرف مکمل های ویتامینی، تاثیری مشـابه آن ها نخواهند داشت.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.