با خواص لیمو شیرین آشنا شوید

 

وقتی وارد فصل سرما یعنی پاییز می شویم در همه جا می توانیم لیمو شیرین را پیدا کنیم این میوه خوش مزه مانند فصلش به رنگ زرد می باشد. همه ما می دانیم که وقتی سرما می خوریم بهترین میوه برای درمان سرما خوردگی لیمو شیرین می باشد اما آیا اطلاعات کافی در مورد این میوه خوش طعم داریم؟ پس تیم محتوانویسی فروشگاه نهال سیروس قصد دارد تا در مورد خواص بی نظیر لیمو شیرین صحبت کینم در این مقاله ما را دنبال کنید.

 

با خواص لیمو شیرین آشنا شوید

 

قبل از آنکه بخواهیم تا با خواص لیمو شیرین، بپردازیم بهتر است با این میوه بیشتر آشنا شویم. نام علمی آن Citrus limetta است و در دسته مرکبات قرار‌ می‌گیرد. منشا آن‌ ها از جنوب و جنوب شرقی آسیا و مناطق حوزه‌ای مدیترانه بوده و اکنون در کشور ما نیز به خاطر خاصیت لیمو شیرین به وفور یافت‌ می‌شوند.

پس از آنکه گل‌های سفید رنگ زیبایی می‌دهند، در اوایل پاییز میوه‌های بیضی شکل و سبز رنگ روی شاخه‌ها ظاهر می‌گردد. این رنگ پس از مدتی تبدیل به رنگ زرد شده و حالتی گردتر و مشابه پرتقال پیدا می‌کند.

 

خواص لیمو شیرین:

 

همـان طور که در جدول خـاصیت لیمو شیرین، در بالا مشـاهده مـی‌کنید، لیمو‌‌ شیـرین از مـواد مـغذی بسیاری تشکـیل شـده است. این مـیوه سـرشار از ویتامـین C انـواع ویتامـین ها و مـواد مـعدنی مـانند دیـگر مـرکبات اسـت. آب لیموی شیرین در طـول فصـل کمـک مـی‌کند تا سیسـتم ایمنـی قـوی‌تری داشتـه باشید. امّا خـوردن آب لـیمو بـدون فـیبرهای آن، بـاعث مـی‌شود مواد مغذی و فواید لیموشیرین را دریافت کنید.

 

لیمو شیرین و بهبود ایمنی بدن :

 

ویتامـین C و دیگر آنتـی اکسیدان‌های مـوجود در لیمـو‌‌های شیرین یا آب آن مـی‌تواند به تقـویت ایمنـی بدن کمـک کند. از دوران قـدیم، این مـیوه را راه حـلی برای جـلوگیری از سـرماخوردگی و آنفـولانزا‌ مـی‌دانستند. هـمچنین یکی از فـواید لیـمو شیرین، آن اسـت که باعـث تحـریک گـردش خون مـی‌شود و در نتیجه دستـگاه ایـمنی بدن را تقـویت مـی‌کند.

 

خاصیت لیمو شیرین در بهبود هضم غذا:

 

اگر به جدول بالا دقت کنید، درصـد بالایی از خـواص لیـمو شـیرین را را آب تشـکیل مـی‌دهد. به همـین دلیل اسـت که این مـیوه خـاصیت مـلین دارد، با مـلین‌ها که آشـنا هـستید؟ افرادی که مـشکلات گـوارشی مانند یبـوست یا سـوء هـاضمه دارند، مـی‌توانند از این مـیوه برای بهـبود هضـم غـذای خـود استفاده کنند.

  • نوشیـدن آب لیـموی شـیرین به تـرشح آنـزیم‌ها برای هضـم غذا کمک خواهد کرد.
  • در خـواص لیمو شـیرین، آمـده که این مـیوه دارای تـرکیباتی به نام فـلاونوئید اسـت که مـی‌تواند مـیزان این آنـزیم‌ها را افـزایش دهـد.
  • صفـرا، هـمراه با اسیـده‌های مـعده و این نـوشیدنی گـوارشی با هم هـمکاری مـی‌کنند تا هضـم غذا آسـان‌تر گـردد.
  • از خـواص لیـمو شـیرین، داشتـن پتـاسیم به مـیزان بسیـار است. وجـود پتـاسیم به تسـکین اسـهال کمـک خـواهد کرد.

 

هر چند در مـیزان مـصرف آن باید دقـت کـنید. به‌عـلاوه، این مـیزان بـرای بـدن هـر فـرد مـتفاوت خـواهد بـود و به مـیزانی از آن استفـاده کـنید که بـدن شـما به آن نیاز دارد. هـمان طـور که گـفتیم آب لیـمو‌‌های شیـرین، مـلین اسـت و استفـاده بـیش از انـدازه آن تـوصیه نمـی‌شود.

 

 

چه مواد مغذیی در لیموی شیرین پیدا می‌شود؟

 

اگر بخـواهیم در یک نـگاه کلـی بـررسی کنیـم که خـواص لیـمو شـیرین چه مـی باشد، مـی‌توانیم طبـق جـدول بالا پیـش رویم. از مـهمترین آن‌ها ویتـامین C است. شـاید جـالب باشـد بدانیـد که این ویتـامین، عـلاوه بر آنـکه قـدرت بـدن را در مـبارزه با بیـماری‌ها افـزایش مـی‌دهد،

خـواص لیـمو شـیرین باعـث مـی‌شود تا روحـیه شـما مـثبت گـردد. مـصرف یـک لیـموی شـیرین تازه در ابتـدای روز، مـی‌تواند، باعـث شـود تا روزی شـاد و پر نشـاط‌تر داشـته باشـید؛ البته این یک تـجربه کاملا شخصـی است!

خاصیت لـیمو شیرین؛ و ویتـامین ث مـوجود در آن به تسـکین التهـاب‌ها و درد کـمک مـی‌کند. اگر پس از نشستن طـولانی پشـت میز، خـواب رفتـگی و گرفتگی عـضلات را تجـربه مـی‌کنید و هـمراه آن در هـنگام مـسواک زدن، لـثه‌های شمـا خـون آلـود مـی‌شود، نشـانه خـوبی نیـست؛ بـدن شـما شـدیدا به ویتامـین ث نیازمـند است.

بیماری اسـکوربوت تنـها دریانـوردان که از مـیوه تـازه و لیـمو دور هـستند را شـامل نمـی‌شود. اگر به رژیـم غـذایی خود توجـه نکنید، به این بیـماری دچـار خـواهید شد. از خـواص لیـمو شـیرین، آن اسـت که مـی‌توانید به راحـتی به مـیزان کـافی ویتـامین ث دریافـت و در بدن خود ذخـیره کنید تا به چـنین بیـماری دچار نشوید.

مطـمئن باشـید، حتـی اگر به سـراغ دکـتر بروید، اولین چیزی که برای شما تـجویز خـواهد کرد، ویتامین ث خـواهد بود. پس چـرا به جای استفـاده از قـرص‌ها و داروهای شیمـیایی، یـک لیـموی شیـرین خـوش طـعم و خـوش بو را تجـربه نکنید؟

 

خواص لیمو شیرین به کم آبی بدن کمک می‌کند:

 

هنـگامی بیمـاری، اسـتراحت فـراوان و تـامین آب کـافی بـرای بـدن تـوصیه مـی‌شود. از فـواید لیـمو شـیرین؛ کمـک به رفـع کـم آبـی بـدن اسـت. خـوردن مـداوم آب برای افـراد مـی‌تواند یکـنواخت و بـی طعـم جـلوه کند. امّا آب لیمو نه تنهـا تشنگـی را برطرف مـی‌کند بـلکه حـاوی مواد مـعدنی و ویتـامین‌‌هایی است که مـی‌تواند از بـروز کـم آبـی بـدن و خـطرات نـاشی از آن جـلوگیری کـند.

این خاصیت لیمو شیرین به خـصوص برای ورزشـکاران این گـزینه بسیار منـاسب خـواهد. چرا که خـواص لیـمو شـیرین، مـانع کـم آبـی و گـرفتگی عضـلات در ورزشـکاران می‌شود. پـس فـواید لیـمو شـیرین؛ تنـها برای زمان بیـماری نیست و استفـاده از آن بـرای پیشگیری از انـواع بیمـاری به افـراد تـوصیه مـی‌شود. امّا هـمان طور که گـفتیم، در مـیزان آن افـراط و تـفریط نـکنید.

 

چشم، پوست و موی سالم با مصرف لیمو شیرین:

 

هـمان طـور که اشـاره کـردیم، از خـواص لیـمو شـیرین، مـی‌توان به آنتـی اکـسیدان بـودن و خـواص ضـد باکـتریایی آن اشـاره کـرد. خـوردن و نـوشیدن آن مـی‌تواند چشـم‌ها را در بـرابـر عـفونت مـقاوم کـند؛ عـفونت‌‌هایی که عـمدتا به دلیـل آلـرژی به آلـودگی یا اجـسام خـارجی ایجـاد‌ مـی‌شوند.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.