اختلاط سموم و کودهای کشاورزی

 

اختلاط به معنای مخلوط کردن دو یا چند سم یا کود با هم به منـظور استفاده از آنها برای گیاهان مخـتلف صورت می گیرد. گاهی به دلیل بروز چـندین بیماری مختلف و آفات گوناگون استفاده از یک سم امکان پذیر نمی باشد. بنابراین کشاورزان و باغداران برای مقابله با آنها گاهی سـموم متفاوت را با فاصله زمانی معین مصـرف می کنند، ولی در مواردی ممکن است اختلاط سم ها را انجام دهند و یا به منظور جبران کمبودهای غذایی گیاهان نیاز است که دو یا چند کـود با هم ترکیب و یا در زمان مشترک مصرف شوند.

 

اختلاط سموم و کودهای کشاورزی

 

در اختلاط سم و کودها باید توجه داشت که کدام ترکیبات قابلیت اختلاط با یکدیگر را دارند و در صورت وجـود این قابلیت، مقدار مصرف آنها هنگام مخلوط کردن دچار چه تغییری می شود، به همین دلیل توصیه می شود قبل از مخلوط کردن و مصرف آنها حتما برچـسب اطلاعات سموم و جدول اخـتلاط پذیری سموم با یکدیگر را مطالعه کنید و از مشاور متخصص در این زمینه نیز مشورت بگیرید.

 

نکات مهم که در اختلاط سم باید به آنها توجه کرد:

 

 • سموم اسیدی با سموم قلیایی مخـلوط نشوند.
 • سموم حاوی ترکیبات مسی با سایر سـموم مخلوط نشوند.
 • سموم حاوی ترکیبات گوگردی با سایر سـموم مخلوط نشوند.
 • اکثر کنه کش ها قابلیت اختلاط با قارچ کـش ها را ندارند.
 • از مخلوط کردن سموم حشره کش با علـف کش اجتناب کنید.
 • علفک کش های هورمونی مانند تو فور دی با هـیچ علف کشی قابل اختلاط نیستند.
 • پس از اختلاط سم، توجه داشته باشید که ظـرف حاوی دو سم نباید گرم باشد و یا رسوب کند و همچنین ظرف حاوی دو سم مخلوط شده نباید دو فاز شود و یا ایجاد کریستال یا کف کند.

 

اختلاط کودها:

 

برای اختلاط کودها با یکدیگر نیز مانند اختلاط سم، بایـد دقت داشت که قابلیت حـل شدن داشته باشند و رسـوب ندهند. با رسوب کردن کودها مواد مغذی از هم جدا شده و توسط گیاه جذب نمی شود و یا موجب گرفتگی در سیستم آبیاری می شود. برخی از کـودها وقتی ابتدا به مخزن اضافه گـردند بهتر حل شده و برخی دیگر برعکس زمانی که آخر اضافه می شوند قابلیت حل شوندگی بهتری دارند.

 

 

هنگام اختلاط کود باید به موارد زیر توجه کنید:

 

 • کودهای حاوی کلسیم نباید با کودهای حاوی سولفات و فسفات مخـلوط گردند.
 • عناصر بور، روی، مس و آهن مخصوصا اگر به فرم کلاته نباشند در محـلول حاوی فسفات حل نمی شوند، در نتیجه کودهای فسفر بالا نباید با کود های ریز مغذی ترکیب گردند.
 • اختلاط کودهای نیترات کلسیم و سولفات منیزیم به طور همزمان منجـر به تشکیل سولفات کلسیم شده که قابلیت حل شدن پایینی دارد.
 • مصرف کود کامل و سولفات منیزیم از طریق سیستم آبیاری باید به تنهـایی صورت گیرد. زیرا منیزیم موجود در سولفات منیزیم همراه فسفر موجود در کود کامل باعث تشکیل ترکیب نامحلول در آب می شود.
 • از ترکیب و مصرف همزمان نیترات کلسیم با کود کامل ممکن است ترکیـب فسفات کلسیم تشکیل شود که در آب نامحلول می باشد.

 

در صورت رعایت موارد فوق در اختلاط سم و یا اختلاط کود گاهی ممکن است نتـیجه دلخواه ایجاد نشود و سمپاشی ناموفق باشد. دیگر دلایل ناموفق بودن سم پاشی می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 

 • پخش شدن نامناسب سم روی گیاهـان
 • استفاده از سم نامناسب با بیماری یا آفـت
 • عدم سمپاشی در زمان مناسـب
 • اسیدیته ی نامناسب آب و محـلول مورد استفاده در مخزن سمپاش
 • مقاومت آفت به سم مصرفـی

 

بنا به تجربه مصرف کنندگان، بعضـی از مواد محلول، پودر وتابل و مواد گـرانوله قابلیت اختلاط خوبی با عـناصر غذایی دارند؛ اما در مقابل، در مورد اختلاط آفت‌کش‌های مایع به ویژه سموم حاوی مواد نفتی و روغنی باید احتیاط نمود. به عنوان یک قاعده کلی، نباید بیش از سه یا چهار محصـول از کود و سم را در یک مخـزن ترکیب کرد. طی گزارشات متعدد، ترکیب قارچ‌کش تیوفانات متیل با عناصر غذایی نتیجه رضایت بخشی داشته است؛ با این حال، بهتر است در مقدار مصرفی عناصر غذایی در این اخـتلاط احتیاط نمود. چرا که افزایش مقدار ماده، لزوما افزایش میزان جذب آن را توسط گیاه به دنبال ندارد. توجه داشته باشید که مقدار مصرف هر ترکیب با توجه به نوع کاربرد آن که می‌‎تـواند خاکی و یا از طریق محلولپاشی برگی باشد، متفاوت است.

برای انجام اختلاط در مخزن کود، استثناهایی وجود دارد که از ترکیب آنها باید اجتنـاب کرد. یکی از این استثناها، ترکیبات مسی هستـند. به عنوان مثال، فوزتیل آلومینیوم با برخی سموم قابل ترکیب است، اما از اختلاط آن با ترکیبات مسی و دیگر فلزات باید خودداری کرد. همـچنین سعی نکنید آهک هیدراته یا دولومیت را با انواع کودها ترکیب کنید. چرا که این اقدام می تواند باعث آزاد شدن بیش از حد آمونیاک شود.

مخلوط کردن نیترات کلسیم با کودهای فسفره باعث رسوب فسفات کلسیم می‌شود. همـچنین ترکیب کلسیم با کودهای سولفاته ممکن است موجب بروز برخی اختلالات شود. همچنین، از اختلاط ترکیبات مسی با کودها و سموم بیولوژیک و باکتریال پرهیز نمائیـد.

ترکیبات کودی مانند اوره، نیترات‌پتاسیم، کلات‌های گلوکوفانات و سولفات‌منیزیم را مـی‌توان در مخزن کود با طیف وسیعی از قارچکش‌ها و حشره‌کش‌ها ترکیب نمود. غالب ترکیبات آهن کلاته نیز قابلیت اختلاط در مخزن کود را دارند.

در مجموع، قبل از انجام اختلاط و ترکیب، برچسب آفتکش‌ها و کودها را با دقت مطالعـه فرموده و به یاد داشته باشید که اگر مقدار اختلاط، بیش از سه ترکیب باشد، امکان بروز خطا و تاثیرات سوء وجود درد. همچنین سعی کنید محصول حاصل از اختلاط را ابتدا در سطـح کوچکی آزمایش کرده و در صورت حصول نتیجه مطلوب، در مساحت بیشتری استفاده نمایید.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.