راهکارهای کاربردی در رنگ گیری میوه

 

رنگ پذیری یکی از مهمترین دلایل بازارپسندی میوه می باشد. تشکیل رنگدانها در پوست باعث افزایش رنگ گیری میوه، ارزش غذایی، کیفیت و بازارپسندی بیشتر محصول می شود. در این مطلب سعی شده عوامل موثر در رنگ گیری میوه و راهکارهای کاربردی جهت رنگ آوری بیشتر میوه بیان شود.

 

عوامل موثر در افزایش رنگ میوه

 

ترکیباتی که در ایجاد رنگ در میوه دخالت دارند عبارتند از آنتوسیانین ها، کلروفیل، کاراتنوئید ها و فلاونل ها. این ترکیبات میتوانند با هم مخلوط شده و در میوه تولید رنگ نمایند اما مهمترین آنها برای ایجاد رنگ قرمز در آنتوسیانین ها میباشند که در پوست میوه قرار دارند و مقدار آنها در موقع رسیدن میوه در بعضی از ارقام به ۵ برابر میرسد. مطالعات زیادی روی فرآیند تولید آنتوسین ها ومسیرهای بیوشیمائی آنها انجام شده است. بطور خلاصه برای تولید آنتوسیانین ها وجود قند و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمینولیاز PAL)) ضروری میباشد. فاکتورها و عوامل زیادی روی فرایند ساخت آنتوسیانین ها دخالت داشته که ما بایستی فاکتورها مثبت را بهبود بخشیده و عوامل منفی را تا حد ممکن کاهش دهیم. مرحله رشد میوه و نوع رقم در تاثیر گیری از این عوامل بسیار مهم میباشند.

 

عوامل محیطی:

 

نور و دما:

 

نور یکی از عوامل محدود کننده رنگ آوری میوه می باشد. میزان تاثیر نور و دما به رقم و مرحله رشدی درخت بستگی دارد. قسمت درونی درخت نسبت به قسمت های بیرونی رنگ پذیری میوه کمتری دارند زیرا نور کمتری دریافت می کنند.

بعضی از کشاورزان قبل از برداشت، میوه را در معرض نور قرار می دهند که باعث تقویت رنگ میوه می شود. نور و دما از عوامل مهم در رنگ گیری سیب و گوجه فرنگی می باشد.

 

آبیاری:

 

هرگونه تنش در درخت باعث کاهش فتوسنتز و رنگ پذیری میوه می شود. کمبود یا افزایش آب در مراحل مختلف رشدی، رنگ آوری میوه را کاهش می دهد.

 

PH خاک:

 

تغییر مقدار PH خاک و افزایش آن تاثیر زیادی در افزایش رنگ آوری میوه دارد.

 

راهکارهای کاربردی در رنگ گیری میوه
راهکارهای کاربردی در رنگ گیری میوه

 

عوامل فیزیولوژیکی:

محلولپاشی با

 

تیوسیانات ( ترجیحا” تیوسیانات پتاسیم )، آلار، اتفون … تیمار خوشه های انگور با اتفن موجب تسریع در تکامل رنگ در رقم امپرور و رد مالاگا می شود.

اتفن بطور معنی داری تکامل رنگ را در رقم امپرور افزایش میدهد و اینکار بدون اثرات جانبی از جمله نرم شدن حبه هاست.کاربرد اتفن به میران ۳۰۰ میلی گرم در لیتر زمانی که خوشه ها ۱۰-۵ درصد رنگ گرفته باشند ،موجب بیشترین و سریع ترین رنگ گیری می شود.اتفن موجب تشویق رنگ گیری در ارقام بارلینکا،کاردینال،امپرور ،رد مالاگا،موسکات سیاه و بلک پرینس میشود اما تاثیری بر رنگ گیری ارقام کورنیکن و ریبیر ندارد.

کودهای حاوی پتاس بالا آنهم ترجیحا”بعد از آبیاری درختان کودهای مایع حاوی جلبک دریایی بعلت وفور اسیدهای آمینه طبیعی … خنک کردن میوه (با خنک شدن میوه تجمع آنتوسیانین در پوست میوه افزایش میابد) نور مصنوعی و مواد منعکس کننده نور (استقرار مواد منعکس کننده نور از قبیل ورقه های آلومینیومی در فاصله ردیف درختان موجب افزایش نفوذ نور به بخشهای که در سایه قرار دارند شده و رنگ گیری میوه ها بهبود پیدا میکند)

 

نوع رقم:

 

بعضی از ارقام توانایی بیشتری در تولید رنگدانه های مسئول رنگ در پوست را دارند. معمولا ارقام دیررس نسبت به زودرس رنگ گیری میوه کمتری دارند.

 

مرحله ی رشدی:

 

تامین نور، گرما و عناصر غذایی در هر مرحله از رشد میوه با توجه به نیاز آن می تواند بر رنگ پذیری میوه نقش بسزایی داشته باشد.

 

تغذیه و عناصر غذایی:

 

ازت:

 

استفاده از عنصر ازت در اخر فصل باعث افزایش سایز و کاهش رنگ پذیری میوه می شود. بنابراین توصیه می شود برای افزایش رنگ گیری میوه تا حد امکان از مصرف ازت قبل از برداشت خودداری فرمایید.

 

پتاس:

 

کودهای تقویتی دارای پتاس باعث افزایش رنگدانه در پوست و افزایش رنگ پذیری میوه می شود. برخی از کشاورزان جهت افزایش رنگ آوری میوه گوجه فرنگی از کودهای تقویتی پتاس بالا جهت اسپری درختان استفاده می کنند.

 

عناصر میکرو:

 

انواع عناصر غذایی با توجه به نیاز محصول می تواند به افزایش رنگ آوری میوه کمک کند. به طور مثال کلات آهن و روی در افزایش رنگ سیب موثر می باشد.

 

آفات و امراض:

 

حشرات و آفات توان و قدرت درخت را کاهش می دهند و باعث کاهش فتوسنتز، سبزی برگ و در نتیجه کاهش رنگ گیری میوه می شوند.

 

راهکارهای مورد استفاده جهت افزایش رنگ میوه:

 

محلول پاشی درخت:

 

محلول پاشی درخت با کودهای تقویتی دارای پتاس و اسیدآمینه بعد از آبیاری، کمک زیادی به افزایش رنگ آوری میوه می کند.

 

کاربرد هورمون های رشد گیاهی:

 

کاربرد برخی از هورمون های رشد گیاهی قبل از برداشت میوه، باعث افزایش رنگدانه مسئول رنگ و رنگ پذیری میوه می شود.

 

درمان مشکل کنه درخت:

 

کنه آفت سمج و مخالف رنگ گیری میوه می باشد. با درمان مشکل کنه درخت، دو ماه قبل از برداشت میوه به افزایش رنگ گیری میوه کمک کنید.

 

هرس کردن درخت:

 

هرس درخت و از بین بردن شاخه های اضافی می تواند باعث دریافت بیشتر نور، افزایش رنگدانه و رنگ گیری میوه شود.

 

تنک کردن:

 

با تنک کردن میوه های کوچک یا دارای مشکل در درخت، سطح برگ نسبت به میوه بیشتر می شود. افزایش سطح برگ باعث تولید رنگدانه بیشتر و در نتیجه میوه های باقی مانده پررنگ تر می شوند.

 

آبپاشی و خنک کردن:

 

پاشش آب بر روی میوه در روزهای گرم باعث خنک شدن آن می شود که این امر کمک زیادی به افزایش رنگ پذیری میوه می کند.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.