زمان دقیق هرس درختان

همانطور که میـدانید هرس با حذف شاخ و برگ درختـان، روند رشد را بهـبود می بخشد. هرس در کنار آبیاری، خـاک و کوددهی یکی از اصلـی ترین گزینه های مـربوط به باغداری می باشد. اما این کار در مـوقعیتی مناسب و با اصولی خاص صـورت می گیرد. باید گفت که روش و زمان هـرس برای درختان مختلف از هم مـتفاوت می باشد. اما به صورت کلـی هـرس برای انواع درختان در اوقات خـاص و با شیـوه های یکسانی صورت می گیرد. در واقـع زمان دقیق هـرس درختان در فصل های خـاصی و بر اساس نحوه رشـد درخت انجام تعیین می شود.

 

زمان دقیق هرس درختان

 

احتمالا نام هرس زمسـتانی یا هرس سـیاه و هرس تابستانی یا هـرس سبز به گوش شما خورده باشد. در واقع هـرس سیاه و هرس سبز به انواع هرس بر حسب زمان اشاره دارد. حتما شما هم این موضوع که فصل زمستان بهترین زمان برای اصلاح درختان هست را شنیده باشید. همچنین در برخـی از موارد هرس شاخه ها در فصل تابستان به شما پیشنهاد شده باشد. ما در این مقاله دلایل زمان هرس درخت در این فصول از سال را بررسی می کنیم. بنابراین جهت آشنایـی با جزئیات زمان دقیق هرس درختان و نکات مرتبط برای انتخاب بهترین زمان با ما باشید.

 

هرس سیاه یا زمستانی؛ بهترین زمان هرس درختان میوه:

 

ما معمولا برای هرس باردهی و یا هرس فرم در این زمان از سال اقدام می کنیم. علت این امر نیز آماده سـازی درخت پیش از آغاز فصل رشد و شکوفایی می باشد. در واقع درخت در فصل زمستان منفعل و در حال جمع آوری انرژی برای فصل جدید می باشـد. در این موقع از سال انرژی در ریشـه ها متمرکز و بهترین موقعیت برای چیدن شاخه های به خواب رفته می باشد. در مواقع فعالیت درخت، اصلاح سنگین شاخه ها موجـب تنش و مشـکل در روند رشد خواهد شد.

از طرفی در فصل بهار درخت در حال رشد و انرژی خود را صـرف تولید شاخه ها و میوه ها می کند. با کاهـش تعداد شاخه ها درخت فقط انرژی خود را صرف شاخه های تنومند باقی مانده می کند. از طرفی موقعیت برای شکل گیری ساقه های جـوان و جدید فراهم می شود. با هرس فرم معـمولا فضای داخلی تاج درخت باز شده و نور بیشتر جریان پیدا می کند. بنابراین ما شانس بیشتری برای تولید میوه های درشت تر و سنگین تر با نـورگیری بیشتر خواهیم داشت.

 

معمولا زمان هرس دقیق درختان در فصل زمستان، بستگی به زمان شـروع جوانه زنی دارد. این کار بیشتر در اواخـر زمستان و پیش از شروع گلدهی درختان انجام می گیرد. برای درختان بسیار دیرگل آغاز فصل بهار نیز زمان هرس می تواند باشد. اما درختان بسیار زود گل، زودتر و چه بسا در اواسط زمـستان هرس شوند. در واقع به خاطر عدم فعالیت درخت در فصل زمستان و بازسازی کند محل های برش، اصلاح قبل از شروع فصل رشد صورت می گیرد. به این ترتیب قسمـت های برش خورده درخت زودتر وارد فرآیند ترمیم می شوند.

با توجه به نکات آمده در این قسمت می توان نتیجه گرفت که بهترین زمان برای هرس جهـت افزایش رویـش شاخه ها، فصل زمستان می باشد.

 

زمان دقیق هرس درختان
زمان دقیق هرس درختان

 

زمان دقیق هرس درختان با هرس سبز:

 

منظور از هرس سبز، اصلاح در زمانی که درخت سبز و شروع به تولید میوه ها می کند. در این زمان هـرس سبز برای کمک به درخت جهت نگهداری میوه ها در فصـل بهار و تابستان پیش می آید. یعنی در زمانی که درخت انرژی خود را صرف رویش شاخه ها کرده و حالا نوبت به تشکیل میوه ها رسیده است. در واقع هدف از هرس سبز در اینجا جلوگیـری از سنگینی شاخه و برخورد با زمین می باشد.

معمولا ما هرس سبز را برای کوتاه کردن و کنترل شاخه های بلند انجام می دهیم. به این معنی که فقط شاخه ها را سربرداری کرده و قطع شاخه نداریم. در زمانـی که درخت هوشیار و در حال فعالیت، قطع کامل شاخه موجب استرس و تنش های منفی درخت مـی شود. در اقدام های اولیه معمولا برای هـرس سبز، سر زنی شاخه ها جهت جلوگـیری از رشد شاخه های خشک و شاخه هایی که آویزان به سمت زمین انجام می گیرد. به این ترتـیب دیگر درخت انرژی اضافه برای حفظ شاخه های سنگین و هرز خرج نمی کند.

 

با هرس سبز، زمان دقیق هرس درختان معمولا تابستان و یا اواخر فصل بهار مـی تواند باشد. بسیاری از گیاهان از جمله گل رز و یا درخت گیلاس در فصل تابستان حتما هرس می شوند. معمولا درختان رونده و یا با شاخه های بسیار بلند برای کاهش ارتفاع درخت یا شـاخه ها احتیاج به هرس تابستانه دارند. بنابراین زمان هرس درخت در بهار و تابستان کمک به کنترل اندازه و قامت درخت می کند. علاوه بر اینها برخی از بیماری های بسیار خطرناک از جمـله شانکر رفع می شوند.

هرس سبز با کنترل مصرف انرژی، امکان تولید میوه برای سال بعد را نیز به درخت می دهـد. هرس تابستانی با تکمیل شکل گیری میوه ها و نزدیک شدن به فصل پاییز توصیه نمی شود.

 

زمان دقیق هرس درختان جهت تامین سلامتی گیاه:

 

علاوه بر افزایش قدرت رشد یکی از اهداف هرس جلوگیری از وقوع بیماری ها می باشد. در زمـان هرس سیاه و هرس سبز بهـترین فرصت برای شناسایی و زدودن بیماری ها فراهم می باشد. با این حال در صورت مشاهده بیماری در هر زمانی هرس جایز می باشد. حتی الامکان برای جلوگیری از بیماری ها به خصـوص در فصل میوه دهی حتما سمپاشی را مد نظر قرار دهید.

در زمان هرس درخت میوه هسته دار در صورت مشاهده شانکر حتما شاخه ها و برگ های پای درخت را بسوزانید. برای جلوگـیری از این بیماری ها بعد از هرس سبز حتما نیاز به سمپاشی می باشد. جهت پیشگیری از بیماری ها، شاخه های مرده و یا در حال مرگ را به همراه شاخه های بهم ساییده حـذف می کنیم. یکی از اهداف هرس، فرم دهی و باز کردن تاج که باعث عبور نور و مرگ آفات می شود.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.