نهال گردو پایه بلند

 

شاید شمـا هم جـزو افـرادی هستید که قصـد داریـد تا به کاشـت گـردو بپردازید، اما در ابتـدای راه با اصـطلاحات عـجیبی از سـوی فـروشندگان مـواجه شده اید، به همـین فروشگاه نهال سیروس قصـد دارد تا اصطلاحاتی مـانند گـردو پایه بلند؛ را بـرای شما به صـورت کامل توضیـح دهد و هـمچنین انـواع نهـال های پایه بلند؛ را معـرفی کند و در آخر نیز مـزایا و معـایب این گـردو های پایه بلند را بـررسی کند تا شـما بتـوانید به بهـترین تصـمیم گـیری در خـرید نهـال گـردو برسید. پـس تا انتـهای این مقـاله با ما هـمراه باشید.

 

نهال گردو پایه بلند

 

به چه نهال هایی پایه بلند می گوییم ؟

 

نهـال های گـردو به ۲ گـروه کلـی تقسیـم مـی شوند و این دو گـروه شامل : ۱. گـردو پایه بلند ۲. نهـال گـردو پایه کوتاه

به صـورت کلـی گـردو پایه بلند، به نهـال های قـدیمی گفتـه مـی شود. هـرکدام از این گـروه ها خصـوصیات و ویـژگی های مخصـوص به خـود را دارند و در چنـد سال گـذشته دچـار تغییرات زیادی شده اند. باغـداران در صنعـت کشـاورزی ۱۰۰ سـال پیش به اطـلاعات زیادی دسـترسی نداشتند و سعـی می کردنـد تا گـونه های گـردویی که نسـل به نسـل به دستشان رسـیده است را پـرورش دهند، در این راه مـشکلات زیادی برای آن ها پیش مـی آمد اما به دلـیل این که تکـنولوژی ها همـچنان دور از این فضـا بودند، در نتیـجه تمامـی مشکلات را سعـی می کـردند با تجربه هایی که در این راه کـسب کرده اند، بـرطرف سازنـد. اما با ورود دستگاه های انـدازه گیر و به راه افـتادن آزمایشگاه های گیاه شناسـی، پژوهشگران تـوانستند یک دگـرگونی بزرگی را در این صنعـت به وجود آورند.

آزمایشـگاه ها ۱ عامـل مهمی در تغـییرات ژنتیکی نهـال های گـردو هستند، چـرا که تا قبل از به کارگیـری علوم مختـلف افراد مـجبور به کاشـت نهال گردو پایه بلـند؛ بودند و این مـوضوع در ابتدای کاشـت برای آن ها هیچ چیز عـجیبی را به وجود نمـی آورد اما با تبـدیل شدن آن به درخـت گردو پایه بـلند؛ در زمـان برداشت باغـداران کم کم به دستـگاه های پیشـرفته تری برای انجـام این کار نیازمـند شدند چرا که ارتفـاع این درخـتان گردو به بـالای ۵۰ متر مـی رسید و هیچ فـردی به تنهایی نمـی توانست از پس یک بـاغ گـردو بر بیاید.

با انـجام پژوهش هایی بر روی انـواع ارقام گـردو در آزمایشـگاه ها، باعث شد تا اصـلاحات جـدیدی را بر روی این نهـال های گـردو پایه بلند؛ ایجـاد کنند.

 

مزیت نهال گردو پایه بلند :

 

اگر بخـواهیم برای این گـردو های پایه بلـند؛ یک سـری ویـژگی در نظـر بگیریم به ۲ خصـوصیت مهم بر مـی خوریم :

گردو پایه بلـند؛ نسبـت به وزش بادهای طـولانی و همـچنین طـوفان ها، مقـاومت زیادی از خود نشـان می دهد و این مـی تواند در بعـضی مناطـق که با این مشـکل مواجه هستند، ۱ ویژگی خوبی به نظـر بیاید.
این درخـتان گردوی قـدیمی؛ نسبت به تغـییرات ناگهـانی که در خـاک صـورت می گیـرد نیز، مقـاوم هستند و دارای ریشـه های بسیـار محکـم می بـاشند. این مـوضوع مـی تواند به عنوان ۱ مـراقبت کننده از گیاه شمـا عمل کند.
با بررسـی این ۲ ویـژگی شمـا مـی توانید مقـایسه ای با آب و هـوای منطـقه ی مـورد نظرتان انـجام دهید، اگر در این مقـایسه شما متتوجه شـدید که شـرایط فقـط برای کاشـت این گـردوها مناسب مـی باشد برای خـرید آن ها اقـدام کنید، اما اگر این دو شـرط اهمیت زیادی نداشـتند می توانید گـردو های پایه کـوتاه را نیز بررسی کنید.

 

مشکلاتی که با درخت گردو پایه بلند ممکن است بر بخورید:

 

پس از کاشـت این نهال های گـردو پایه بلند؛ در بعضـی از مـراقبت ها با مشکـلاتی مـواجه خـواهید شد، مانند :

عمـلیات هـرس : هرس در این گـیاهان به سختـی انجام مـی شود، چرا که با تعـداد زیادی از شـاخه ها در ابعـاد مخـتلف مـواجه هستید.
کـود دهی : میـزان کـود مصرفی برای این گـونه ها به نسبت نهـال گردو پایه کـوتاه؛ بیشتر خـواهد بود چرا که باید به تمـام ریشه های داخـل خـاک برسد.
آبیاری : آبیـاری بیشـتری در این گـیاهان احـساس مـی شود چرا که دارای ریشـه و شـاخه های زیادی هـستند و اگر شمـا در منـاطقی هستید که بارش باران کـمی دارید، لازم است تا در انتخـاب خود دقت داشـته باشید.
باردهی: هـمان طور که باردهـی در این گیـاهان به نسبت بیـشتر است، ایـن عامـل می تـواند برای شما ۲ مشکـل اساسـی را ایجـاد کند ( ۱. تنه و شاخه های این نهـال گـردو وزن زیادی را باید تحمـل کنند ۲. اگر نتوانید در زمـان مناسب محصـولات خود را برداشـت کنید ممـکن است این تعـداد را از دسـت بدهید و به مـرحله ی فروش نرسید ) .
سمپاشـی : این موضـوع برای این گیاهـان بسیار با اهمیت می باشد چرا که ابتدا به حجـم بالایی برای تهیـه محلول های سمپـاشی نیاز دارید، از آن طـرف هم زمان بیـشتری را باید صـرف انجام این عمـلیات کنید تا بتوانید برای تمـام گردوهای پایه بلـند؛ سمپاشـی را به اتمام برسانید.

 

 

ویژگی های رقم پایه بلند و کوتاه

 

ارقـام زیادی بصوزت پایه کـوتاه وجود دارند که مـی توانید روی آنـها برای بـاردهی خوب حسـاب کنید مثـلا رفم چنـدلر یکی از بهـترین و محـبوب ترین ارقـام در تمامـی مـراکز مـی باشد که بصـورت کوتاه قد رشـد کـرده و بازدهـی دارد.

از این ارقـام مـی توان به عـنوان یکی از پربارتـرین ها یاد کـرد.دارای مغـزی سفید و روشـن و طعمـی عـالی است که دارد. به تازگـی ارقام نهـال گـردو پایه کوتاه بـوجود آمده اما نهـال گردو پایه بـلند قدیمـی بوده و ممکـن است باردهی کـمتری نسبت به کـوتاه داشـته باشد.

وقـتی نهـال گردو پایه بلند وجـود داشت کمـی جمع آوری گردو برای باغـداران و کشـاورزان سخـت بود از این رو سعـی شد تا روش هایی را برای اصـلاحیات انجام بدهند.

خـب نه اینکه نهـال گردو پایه بلند خـوب نباشد البته که یکـسری ویـژگی و فاکـتورهای خـاص برای رشد بهتـر دارد. از معـایب این بلندی می تـوان به جمـع آوری سخـت گـردو اشاره کرد.

اما از مـزیت هایی که دارد نیز نباید غافل شـویم. در ابـتدا باید بگـوییم درختان بـزرگ و پایـه بلند در برابر وزش بادهای طـولانی و سخـت مقـاومتر می باشند. یعـنی اگر منطـقه ای دارای بادهای زیاد و شـدید است مـی توانید از پایه بلند استفـاده کنید.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.

موفق باشید.