شاید شما هم درباره چالکود شنفته اید اما در واقع مزایای آن و علت این کار را نمی دانید فروشگاه نهال سیروس قصد دارد تا درمورد چالکود و مزایای آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد پس با ما همراه باشید.

 

چالکود و مزایای آن

چالکود ها یک سـری چالـه ها،کانـال و یا شیـار ها هستند که در قسمـت سایـه انداز درخت حفـر می شوند و داخـل آنها با کودهای دامـی و شیمیایی پر مـی شود. این عمـل باعث مـی شود تا یک محـیط ایـده‌آل برای کود دهـی ایجاد شود که ریشـه ها نیز به سمت آن جـذب می شوند و در نتیـجه تغذیه درخـت بهتر انجـام شود. این عـمل به رشد متعـادل درخت کمـک شایانی مـی‌کند. پس در هنـگام خـرید کود حتمـا چالکود های خود را امـاده کنید.

 

مزایای چالکود

 

۱. چالکود از خشکیـدگـی سر شـاخه های درخـتان میوه جـلوگیری مـی کند.
۲. باعـث اصـلاح بافـت خـاک می شـود و به تهـویه خـاک کـمک مـی کند.
۳. باعـث افـزایش سطـح بـرگ (Leaf Area) در درختـان میوه مـی شود
۴. باعـث افـزایش عمـلکرد و بهـبود کیفـیت مـحصول مـی شود.
۵. به افـزایش نفـوذپذیری آب داخل خـاک و افزایش جـذب مـواد غـذایی کمک مـی کند.

 

چالکود و مزایای آن
چالکود و مزایای آن

 

کانال کود

 

در برخی از باغ ها درخـتان فاصـله نزدیکی به یکدیـگر دارند شرایط حفـر چاله به صـورت تک به تک وجـود ندارد. در ایـن باغ ها به جـای چاله، کانـال هایی در دو طـرف درخت حفـر می شود و از همان ترکیبات کودی که داخـل چالکود ها استفـاده می شد در این کانال ها نیز استفـاده می شود.

 

شیار کـود

 

اگر شـرایط به صـورتی باشد که نتوانیـم چاله یا کانال حفر کنیـم مـی‌ توانیم به جای آن از شیارهای کود استفـاده بکنیـم به این صـورت که، دایـره هایی در اطـراف درختان و با شعاع یـک سـوم سایه انداز در اطـراف درخت حفر مـی کنید و داخـل چـاله ها مثل قبـل با همـان ترکیب کودی که ذکـر کـردیم پر مـی شود. یـکی از بهتـرین کود هایی که عناصر مـورد نیـاز گیاهان و درختان را دارند کود های NPk میباشـد. خـرید کود NPK و خرید کود های ریزمغـذی برای استفاده از چالکود ها پیشنهـاد میشود. البته تـوجه داشته باشید برای استفاده ازاین کـود ها با کارشناس مـربوطه مشـورت کنید.

 

زمان درست اجرای چالکود چه زمانی است؟

 

چالکود دقیقـا بعد از زمـان برگ ریـزان کامل و خـزان کامـل درختان، یعنـی زمانی که درختان در حـالت خواب به سر می‌برند باید انجـام شود.

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.