نهال زرشک یکی از نهال هایی می باشد که در مناطق گرمسیر مقاومت بسیار بالایی دارد و این نهال در فصل های مختلف سال روش آبیاری متفاوتی دارد برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل آبیاری نهال زرشک با ما همراه باشید.

 

مراحل آبیاری نهال زرشک

 

ارقام مخـتلف نهـال زرشک بستـه به نـوع خـاک و موقعـیت جغـرافیایی نیـاز های آبـی متفـاوتی هم دارند. به‌گونه‌ ای که برخـی از ارقـام زرشک در کشـور آرژانتین در بخـش‌ هایی با بارنـدگی ۳۰۰۰-۱۲۰۰ میـلی متر رشـد مـی‌ یابند، اما گونه‌ ای دیـگر از زرشـک در مناطقـی با ۲۷۰-۱۵۰ میلـی متر بارنـدگی رشد کافـی را از خـود نشان داده است.

نیاز نهال زرشک از نـوع بـی‌ دانه نسـبت به سـایر درخـتان یا درخـتچه های میـوه مشابه به آب، پایین‌ تر مـی‌ باشد و از مهـمترین دلایل اصـلی جـایگزین کردن زرشـک در الگـوی کاشـت، درآمد نسبتا مناسـب حـاصل از فـروش زرشک در ازای مصـرف یک متر مکعـب آب می باشد که با توجه به قیمـت نهال زرشک در حال حاضـر می‌توان برای کشـت آن در منـاطقی با بستر مناسب اقدام کرد. همـین مـو ضوع باعث شده کاشت زرشـک در بعضی نـواحی به عنـوان یک تجـارت دنبال شود. اگر‌ چه زرشک از گیاهـان مقـاوم به کـم آبـی است ولـی در ۴-۳ سال ابتدای کاشـت، بسته به بافـت خـاک و شـرایط آب و هوایـی آبـیاری آن هر ۷ تا ۸ روز منـاسب است.

 

مراحل آبیاری نهال زرشک
مراحل آبیاری نهال زرشک

 

آبیاری زرشک در مناطق کوهستانی

 

در مناطـق کوهستانی و در شـرایط ویژه، گاهـی درختچه زرشـک را در طـول فصـل رشد بیش از ۴-۳ مرتبه آبیـاری نمـی‌کنند. حتـی در مناطـق کوهستانی، در بخـش‌ های خاصـی که خاک قـدرت حفـظ رطوبت زیـادی داشتـه و در زمـستان هم بخـش‌ های کـوچک زرشـک کاری به صـورت دیم نیز مشـاهده می‌شود. در حـالت کلی درخت زرشک در فصـل‌ های سـرد و مناطق کوهستانی به آبیـاری زیاد نیاز چنـدانی ندارد.

 

 

دیگر مطالب وبسایت

 

 

محصولات فروشگاه نهال سیروس

 

 

فروشگاه نهال سیرویس مجموعه ای متشکل از کارشناسان مجرب در حوزه های تخصصی نهال و گیاه و خدمات، همواره در تلاش است. تا خدمات با کیفیتی به شما ارائه دهد.

برای سفارش نهال و گیاه با شماره های ۰۹۱۲۲۱۲۷۶۹۸ ، ۰۲۱۷۶۳۰۸۱۰۲ تماس بگیرید.